Menu

    
 

HLAVNÍ STRÁNKA

O FIRMĚ


AKTUALITY

   


 

HNĚDÝ UMĚLÝ KORUND Al2O3 

   Hnědé korundy se vyrábějí pálením bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600 oC.Po vychladnutí 5-ti tunového bloku je  hnědý korund rozdrcen a   roztříděn.  Kaskádou   válcových

a čelisových drtičů je surovina připravena pro třídící linku. Na třídící lince je zrno tříděno a tvarováno dle požadavků zákazníka. Naše společnost dodává hnědé korundy třídění FEPA od F12 – F1000. Dále dodáváme žárosměsi o rozměrech 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm a 0-10 mm. Brousící zrna třídění FEPA se používají pro výrobu

brusných nástrojů a pro tryskání.Směsi 0-1 mm atd. se používání pro zkvalitnění betonových a pryskyřicových podlah a pro výrobu žáruvzdorných materiálů. Výrobní proces je trvale sledován podnikovou laboratoří. Jednotlivé 700 kg vážící hoboky jsou vybavovány průvodním atestem a kvalita zboží je zaručena. Pravidelně se provádí sítová analýza, stanovuje se obsah Al2O3, měří se obsah magnetických frakcí a kontroluje se litrová váha. 

 

 
 

BÍLÉ KORUNDY ZRNA


JEDINÝ VÝROBCE V ČR

I v slévárenském průmyslu  se používá mastek. Drcený a mletý, s nízkým obsahem Fe nebo i řezaný z přírodního materiálu pro popisování slévárenských  a hutních výrobků.

  Mastkové rudy se liší podle mineralogického složení - poměrem mastku a ostatních minerálů. Nejznámějším, mastku příbuzným minerálem, je chlorit. Chlorit (z řeckého Khlôros - zelený) je zastoupen v různých poměrech, strukturou a chemicky je velmi podobný mastku, je ale o něco více reaktivní.

Mastek je nejměkčí známý minerál ( dle stupnice Mohs=1 ), je prakticky ve vodě nerozpustný, stejně tak jako ve slabých kyselinách a alkáliích. Není výbušný ani hořlavý, má velice malou chemickou reaktivitu, je to výborný tepelný a elektrický izolant. Jeho kluznost je dána oddělováním a klouzáním jednotlivých destiček - lamel. Hladké, hydrofobní a vodu odpuzující destičky po sobě kloužou a mastku tak dávají specifické kluzné "mastné" vlastnosti. Komerční typy mastků jsou tvrdší díky nečistotám, které obsahují.

Více naleznete na:
http://www.koltex.cz/mastek.htm


 

 
         
 
: nahoru :
: verze pro tisk :
: kontakt :