Menu

    
 

HLAVNÍ STRÁNKA

O FIRMĚ


AKTUALITY

   


 

VÝHODY POUŽITÍ BRIKET SiC

  

 

 

Karbid křemíku se používá ve slévárenství v mnoha formách a jeho využití je známo již řadu let. Ve Spojených státech amerických bylo zavedeno jeho používání před druhou světovou válkou. Západní Evropa jej začala používat ve velkém měřítku v 80. letech. V českých slévárnách došlo k hromadnému rozšíření v uplynulých dvou letech. V současné době je používán cca v jedné třetině sléváren.
Karbid křemíku pro využití v elektrických pecích se dodává o obshau 90% SiC v různých granulacích, a to :
0-3 mm
0-10 mm
0-20 mm.
Pozn.: Většina sléváren používá granulaci 0-20 mm.
Zboží je dodáváno v papírových pytlích o váze 25 kg anebo v belení big-bag o váze 1000 kg. Pro zajímavost uvádíme, že některé zahraniční slévárny provádějí dávkování do pece včetně papírového pytle, který v peci shoří.

Pro využití v kupolovacích pecích je karbid křemíku dodáván v briketách. Naše společnost vyrábí tři druhy briket.
SPECIAL
NORMAL
EXTRA
Většina našich zákazníků používá brikety typu SPECIAL. Brikety jsme rovněž schopni dodávat na zakázku, dle dohodnuté charakteristiky s technologem slévárny.

Využití karbidu křemíku nahrazením ferosilicia ve slévárenství má ekonomické odůvodnění - výrazně zvyšuje kvalitu litiny. Podle stechiometrického poměru se karbid křemíku v peci rozkládá 70-ti % na volný křemík Si a ze 30-ti % na volný uhlík C. Tyto složky se následně rozpouštějí v litině. Z tohoto poměru vyplývá, že 90-ti % karbid křemíku nahrazuje v poměru 1:1 75-ti % FeSi. Tímto dochází k úspoře cca 4,- Kč/kg .

Základním rozdílem mezi používáním karbidu křemíku a ferosilicia je skutečnost, že podle zákonů termodynamiky, při rostoucí teplotě roste odkysličovací schopnost uhlíku. Naproti tomu odkysličovací schopnost ferosilicia se vzrůstající teplotou klesá. Toto se obvzl᚝ projevuje v kuplovně s horkým dmýcháním. Zvýšená schopnost odkysličování pomocí uhlíku má významný vliv na kvalitu litiny a umožňuje zvyšování podílu šrotu.

Pro kuplovny je SiC dodáváno v briketách, a to z následujících důvodů:
- K rozpadu briket dochází až při vysokých teplotách, čímž je zajištěno, že nedochází ke zbytečnému propalu karbidu křemíku. Brikety se rozpadají při teplotě nad 1200 stupňů Celsia.
- Dávkování briket pro kuplovny je stanoveno podle obsahu volného Si z SiC. Volné Si u jednotlivých druhů uvádíme v příslušných charakteristikách.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že modifikovaná litina SiC se ve srovnání s modifikovanou litinou ferosilicia vyznačuje zvýšenou pevností v tahu při nezměněné relativní tvrdosti.

 
 
 

BÍLÉ KORUNDY ZRNA


JEDINÝ VÝROBCE V ČR

 

KARBIDOVÉ A KORUNDOVÉ SMĚSI DO PRUMYSLOVÝCH PODLAH


 

BRIKETY SiC, FeSi

POUŽITÍ BRIKET SiC PŘINÁŠÍ
ZNAČNÉ EKONOMICKÉ EFEKTY

 
         
 
: nahoru :
: verze pro tisk :
: kontakt :