KORUND BENÁTKY, s.r.o.


Hnědý korund Al2O3

Hnědé korundy se vyrábějí pálením bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600 ℃. Po vychladnutí 5-ti tunového bloku je hnědý korund rozdrcen a roztříděn. Kaskádou válcových a čelisťových drtičů je surovina připravena pro třídící linku. Na třídící lince je zrno tříděno a tvarováno dle požadavků zákazníka.

Naše společnost dodává hnědé korundy třídění FEPA v rozmezí F12 – F1000 a žárosměsi o rozměrech 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm a 0-10 mm.

Využití:

  • Brusná zrna třídění FEPA se používají pro výrobu brusných nástrojů a pro tryskání.
  • Směsi 0-1 mm atd. se používání pro zkvalitnění betonových a pryskyřicových podlah a pro výrobu žáruvzdorných materiálů.
Výrobní proces je trvale sledován podnikovou laboratoří.
Pravidelně se provádí sítová analýza, stanovuje se obsah Al2O3, měří se obsah magnetických frakcí a kontroluje se litrová váha.
Jednotlivé 700 kg vážící hoboky jsou vybavovány průvodním atestem a kvalita zboží je zaručena.