KORUND BENÁTKY, s.r.o.


Karbid křemíku SiC

Karbid křemíku se vyrábí v odporové peci, kde dochází k pálení přesně stanovené směsi petrolkoksu a křemičitého písku. Karbid křemíku vzniká při tavbě nárůstem krystalů v jádru pece. Po vychladnutí se pec rozebere, materiál se roztřídí a podle kvality je rozdělen na materiál vhodný pro výrobu brusných zrn a na materiál vhodný pro metalurgii.

Využití:

  • Pro výrobu brusných zrn je používán materiál s obsahem minimálně 98 % SiC.
  • Pro metalurgické účely je používán materiál s min. obsahem 90% SiC.
  • Černý karbid křemíku se používá především pro výrobu brousících nástrojů a pomůcek. Mezi další možnosti použití patří tryskání suchou i mokrou metodou, výroba žárovzdorných desek, cihel tvárnic, žárocementů a pěchovacích směsí.
  • V elektrotechnickém průmyslu nachází uplatnění při výrobě izolantů a bleskojistek. Skvěle se uplatní rovněž jako přídavek lamelových a rámových pil při řezání kamene, dále pak jako plnivo do epoxidových pryskyřic pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení.